รู้จักกับ BNI

BNI : Business Network International

Dr. Ivan Minser

ผู้ก่อตั้ง BNI

Image Credit : https://ivanmisner.com/

BNI คืออะไร

บีเอ็นไอ หรือ BNI ย่อมาจาก Business Network International

เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการให้โอกาสทางธุรกิจกับสมาชิกและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกองค์กรหนึ่ง

บีเอ็นไอ ก่อตั้งในปี 1985 โดย ดร. ไอเวิร์น ไมสเนอร์ และในปัจจุบัน บีเอ็นไอ มีมากกว่า 11,000 กลุ่ม (Chapters) มีสมาชิกมากกว่า 300,000 คนในกว่า 77 ประเทศทั่วโลก

ในปี 2023 สมาชิกบีเอ็นไอ ได้มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันมากถึง 14.6 ล้านโอกาส และสามารถแปลงเป็นเงินได้มากกว่า 755,000 ล้านบาท

BNI คืออะไร

บีเอ็นไอ หรือ BNI ย่อมาจาก Business Network International

เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการให้โอกาสทางธุรกิจกับสมาชิกและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกองค์กรหนึ่ง

บีเอ็นไอ ก่อตั้งในปี 1985 โดย ดร. ไอเวิร์น ไมสเนอร์ และในปัจจุบัน บีเอ็นไอ มีมากกว่า 11,000 กลุ่ม (Chapters) มีสมาชิกมากกว่า 300,000 คนในกว่า 77 ประเทศทั่วโลก

ในปี 2023 สมาชิกบีเอ็นไอ ได้มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันมากถึง 14.6 ล้านโอกาส และสามารถแปลงเป็นเงินได้มากกว่า 755,000 ล้านบาท

Dr. Ivan Minser

ผู้ก่อตั้ง BNI

Image Credit : https://ivanmisner.com/

BNI Core Values

ค่านิยมหลักของบีเอ็นไอ

Givers Gain

ผู้ให้ย่อมได้รับ

จงเริ่มด้วยการเป็นผู้ให้ก่อน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคน ก่อให้เกิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Building Relationships

การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกัน

การมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเป็นจุดกำเนิดของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไว้วางใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความปรารถนาดีที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข และได้รับโอกาสที่ดีตลอดเวลา

Lifelong Learning

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

จงลงทุนในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล  เพราะขณะที่คุณพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองนั้น  คุณค่าและภาวะผู้นำของคุณจะเพิ่มขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

Traditions + Innovation

การรักษาวัฒนธรรมองค์กร + การพัฒนาสิ่งใหม่ควบคู่กันไป

บีเอ็นไอเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรในขณะเดียวกันเรากระตือรือร้นและเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมสนับสนุนการเติบโตสู่อนาคตอันสดใสตลอดเวลาเช่นกัน

Positive Attitude

ทัศนคติบวก

เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น จงมองหาสิ่งดีๆในเหตุการณ์เหล่านั้นตลอดเวลาและใช้มันเป็นตัวขับเคลื่อนพวกเราให้เดินหน้าต่อไป เช่นเดียวกับที่เราจะมองหาสิ่งดีๆในปัจเจกชนแต่ละคนเสมอ เพราะมันทำให้เราได้พบกับคนที่สุดยอด โอกาสที่ยอดเยี่ยมและ ความมั่งคั่งอยู่ตลอดเวลา

Accountability

ความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ตั้งใจทำ

การรักษาคำพูด ความมุ่งมั่นต่อพันธะสัญญาที่ให้ไว้ โดยเฉพาะในยามที่เราต้องเผชิญอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จเป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือตลอดเวลา สิ่งนี้เป็นจุดกำเนิดของความไว้วางใจกันและกัน  การช่วยเหลือกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน

Recognition

การแสดงความชื่นชม

การแสดงความชื่นชมผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรเปรียบเสมือนพลังขับดันความสำเร็จขององค์กร เช่นเดียวกับผู้ที่มีจิตใจดีงามและแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศะอยู่เสมอ บุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขและเป็นที่รักของคนทั่วไป

คุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ

ประธานอำนวยการ BNI ประเทศไทย

Image Credit : https://mgronline.com/smes/detail/9610000109625

BNI ประเทศไทย

บีเอ็นไอ (ประเทศไทย) หรือ BNI Thailand เริ่มขึ้นในปี 2006 โดย คุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ ปัจจุบันมีมากกว่า 88 กลุ่ม (Chapters) และมีสมาชิกมากกว่า 4,800 คน 

มูลค่าธุรกิจสะสมที่สมาชิกมอบให้แก่กันตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง ถึงสิ้นปี 2023 มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 93,000 ล้านบาท 

สำหรับปีที่ผ่านมา สมาชิกของ BNI Thailand ได้มอบโอกาสธุรกิจมากกว่า 770,000 โอกาส และแปลงเป็นเงินได้มากกว่า 22,000 ล้านบาท โดยมูลค่าเฉลี่ยของเก้าอี้สมาชิกมีมูลค่ามากกว่า 4.5 ล้านบาทต่อปี

BNI ประเทศไทย

บีเอ็นไอ (ประเทศไทย) หรือ BNI Thailand เริ่มขึ้นในปี 2006 โดย คุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ ปัจจุบันมีมากกว่า 88 กลุ่ม (Chapters) และมีสมาชิกมากกว่า 4,800 คน 

มูลค่าธุรกิจสะสมที่สมาชิกมอบให้แก่กันตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง ถึงสิ้นปี 2023 มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 93,000 ล้านบาท 

สำหรับปีที่ผ่านมา สมาชิกของ BNI Thailand ได้มอบโอกาสธุรกิจมากกว่า 770,000 โอกาส และแปลงเป็นเงินได้มากกว่า 22,000 ล้านบาท โดยมูลค่าเฉลี่ยของเก้าอี้สมาชิกมีมูลค่ามากกว่า 4.5 ล้านบาทต่อปี

คุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ

ประธานอำนวยการ BNI ประเทศไทย

Image Credit : https://mgronline.com/smes/detail/9610000109625

Image Credit : https://www.facebook.com/bnithailand

Image Credit : https://www.facebook.com/bnithailand

“We are the first destination of EEC’s SMEs.”

วิสัยทัศน์ BNI Ocean

“We are the first destination

of EEC’s SMEs.”

วิสัยทัศน์ BNI Ocean

คุณดวงกมล เวศน์คุณะไพบูลย์

คุณณัฐชัย เลิศประสพสุข

Executive Director BNI East Region 2

BNI Ocean

BNI Ocean อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย

คุณดวงกมล เวศคุณะไพบูลย์

และ คุณณัฐชัย เลิศประสพสุข

Executive Director BNI East Region 2 หรือ BNI ER2

ปัจจุบัน BNI Ocean มีสมาชิกกว่า 50 คน และมียอดธุรกิจที่มอบให้แก่กันสะสมตั้งแต่เปิดกลุ่ม จนถึงปัจจุบันมากกว่า 1,100 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Favicon 512px

BNI Ocean

BNI Ocean อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย

คุณดวงกมล เวศคุณะไพบูลย์

และ คุณณัฐชัย เลิศประสพสุข

Executive Director BNI East Region 2 หรือ BNI ER2

ปัจจุบัน BNI Ocean มีสมาชิกกว่า 50 คน และมียอดธุรกิจที่มอบให้แก่กันสะสมตั้งแต่เปิดกลุ่ม จนถึงปัจจุบันมากกว่า 1,100 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณดวงกมล เวศน์คุณะไพบูลย์

คุณณัฐชัย เลิศประสพสุข

Executive Director BNI East Region 2

“ที่ BNI Ocean เราคือกลุ่มนักธุรกิจมืออาชีพ ที่มารวมตัวกัน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาว และใช้การตลาดแบบบอกต่อ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กัน”

“ที่ BNI Ocean เราคือกลุ่มนักธุรกิจมืออาชีพ ที่มารวมตัวกัน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาว และใช้การตลาดแบบบอกต่อ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันและกัน”

6 สิ่ง ที่คุณจะได้รับ จาก BNI Ocean

6 สิ่ง

ที่คุณจะได้รับ จาก BNI Ocean

ทีมการตลาดขนาดใหญ่

ด้วยระบบของ BNI สมาชิกทุกคน เปรียบเสมือนทีมเซลล์ขนาดใหญ่ ที่จะคอยช่วยเหลือ ในการแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการของคุณ ให้กับบุคคลหรือธุรกิจที่กำลังต้องการสินค้าและบริการของคุณ

ไม่มีคู่แข่งภายในกลุ่ม

ในแต่ละกลุ่ม หรือในแต่ละ Chapter จะกำหนดให้ไม่สามารถมีธุรกิจที่ซ้ำกันได้ ดังนั้นภายในกลุ่มหรือภายใน Chapter ธุรกิจของคุณจึงไม่มีคู่แข่ง โอกาสทางธุรกิจจึงเป็นของคุณคนเดียว

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ระบบของ BNI มีคอร์สต่างๆ มากมายให้ผู้ประกอบการได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้นำในองค์ที่เก่งขึ้น พร้อมด้วยหลักสูตรทางการตลาดมากมาย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ส่งมอบโอกาสอย่างต่อเนื่อง

สมาชิก BNI จะทำการมองหาโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบโอกาสอย่างต่อเนื่องตลอดทุกสัปดาห์ นั่นหมายถึงโอกาสที่จะคุณจะสามารถมีลูกค้าเพิ่มขึ้น และขยายธุรกิจได้ ด้วยระบบของ BNI

เชื่อมโยงเจ้าของธุรกิจทั่วโลก

ระบบของ BNI มีเครื่องมือ Application ที่สามารถเชื่อมโยงนักธุรกิจที่เป็นสมาชิก BNI ได้ทั่วทั้งโลก การขยายตลาดสำหรับธุรกิจของคุณในระดับโลก จึงเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ด้วยระบบของ BNI

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ในระบบของ BNI ธุรกิจหรืออาชีพที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดได้ไม่ยาก ด้วยพลังของ Power Team

สมาชิกปัจจุบัน

ยอดธุรกิจที่มอบให้กันในปี 2023

ยอดธุรกิจสะสมตั้งแต่เปิดกลุ่ม

เสียงจากสมาชิก BNI Ocean

เสียงจากสมาชิก

BNI Ocean

BNI Ocean ทำให้ผมได้พบกับนักธุรกิจมืออาชีพ จากหลากหลายธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ซึ่งทำให้ผมในวันที่กำลังหลงทาง ได้เรียนรู้ ได้เติบโต เพื่อเป็นักธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

Testimonial Item

ภูมิ ขายไวน์

ผู้บริหาร, หจก. วี.เอส.คลาสสิค ไวน์

อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้น ต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสังคมของคนเก่ง ที่ BNI Ocean มีคนเก่งๆ มากมายหลายคน จากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงมีโอกาสต่างๆ อีกมากมาย ให้เราได้พัฒนาศักยภาพของเราอีกด้วย

Testimonial Item

โจ้ Shipping

ผู้บริหาร, บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขอขอบคุณ BNI Ocean ผมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญมากมาย สำหรับการบริหารธุรกิจของผมจากพื้นที่ดีๆ แห่งนี้ และสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ธุรกิจของผมเติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกปี

Testimonial Item

เชษฐ์ ช่างแอร์

CEO, บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผมอยู่ที่ BNI Ocean มาได้มากกว่า 2 ปีแล้ว สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม BNI Ocean คือผมมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจ หลากหลายอาชีพ สามารถช่วยเหลือ และส่งต่อยอดธุรกิจให้กันอย่างสม่ำเสมอ

Testimonial Item

เอ งานป้าย

CEO, บริษัท มีศิลป์ กราฟฟิก พลัส จำกัด

เราทุกคน ล้วนมีความต้องการเพื่อน พันธมิตร และสังคมดีๆ ในชีวิตเรา และสำหรับผมเอง การที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิก และเป็นส่วนหนึ่งของ BNI Ocean ก็คือหนึ่งในนั้น

Testimonial Item

เช ยางเล็ก

CEO, Kenking (Thailand) Co., Ltd.

พื้นที่ของ BNI Ocean ไม่ใช่แค่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกๆ มิติ เพื่อให้เราได้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Testimonial Item

พุด แจสมิน รีสอร์ท

CEO, บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

BNI Ocean เป็นยิ่งกว่าบ้านหลังที่ 2 เพราะนอกจากโอกาสและยอดธุรกิจที่ผมได้รับแล้ว ผมยังได้เพื่อนที่ดี ได้พันธมิตร และลูกค้าดีๆ ที่ทำให้ธุรกิจของผมเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

Testimonial Item

ป๊อป ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

CEO, The Foto'Dio Co., Ltd.

BNI Ocean เป็นศูนย์รวมพลังงานบวก เพราะภายในบ้าน BNI Ocean แห่งนี้ เต็มไปด้วยผู้ประกอบการ ที่เป็นคนเก่ง มีน้ำใจ และเสียสละ บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความปรารถดี และการเป็นผู้ให้

Testimonial Item

สันติ หมู่บ้านซันไชน์

CEO, บริษัท ซันไชน์ วิลเลจ บ่อวิน จำกัด

ผมมีความเชื่อ ในเรื่องของความบังเอิญและพรหมลิขิต ผมดีใจที่ได้มาอยู่ในบ้าน Ocean แห่งนี้ ได้พบกัลยาณมิตรดีๆ ที่รักกัน ช่วยเหลือกัน มาร่วมกันทำให้ Ocean แข็งแกร่งไปด้วยกันนะครับ

Testimonial Item

คริส กันรั่วกันร้อน

CEO, บริษัท เอ็นเดอร์เทค จำกัด

ที่ BNI Ocean มีอบอุ่นแบบครอบครัว มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง พร้อมให้ความช่วยเหลือกันเสมอ ในการแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการ รวมถึงการแนะนำ Connection ทางธุรกิจให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอ

Testimonial Item

เติ้ล พาเลทไม้

ผู้บริหาร, บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด

ขอบคุณพื้นที่ดีๆ ของ BNI Ocean ที่ทำให้ผมได้ทั้งเพื่อน พันธมิตรทางธุรกิจมากมายจากหลากหลายสาขาอาชีพ และยังทำให้ธุรกิจของผมเติบโตขึ้นด้วย ในเวลาเดียวกัน

Testimonial Item

ณัฐ กลยุทธ์

CEO, บริษัท พีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BNI Ocean ทำให้ผมได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งเรื่องการเป็นนำ การเป็นผู้ให้ ได้พัฒนาตนเอง แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ มิตรภาพ

Testimonial Item

มาร์ค ค้าเนื้อ

CEO, A.C.Qualityfood Co., Ltd.

BNI Ocean ทำให้ผมได้พบกับนักธุรกิจมืออาชีพ จากหลากหลายธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ซึ่งทำให้ผมในวันที่กำลังหลงทาง ได้เรียนรู้ ได้เติบโต เพื่อเป็นักธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

Testimonial Item

ภูมิ ขายไวน์

อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้น ต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสังคมของคนเก่ง ที่ BNI Ocean มีคนเก่งๆ มากมายหลายคน จากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงมีโอกาสต่างๆ อีกมากมาย ให้เราได้พัฒนาศักยภาพของเราอีกด้วย

Testimonial Item

โจ้ Shipping

ขอขอบคุณ BNI Ocean ผมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญมากมาย สำหรับการบริหารธุรกิจของผมจากพื้นที่ดีๆ แห่งนี้ และสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ธุรกิจของผมเติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกปี

Testimonial Item

เชษฐ์ ช่างแอร์

ผมอยู่ที่ BNI Ocean มาได้มากกว่า 2 ปีแล้ว สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม BNI Ocean คือผมมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจ หลากหลายอาชีพ สามารถช่วยเหลือ และส่งต่อยอดธุรกิจให้กันอย่างสม่ำเสมอ

Testimonial Item

เอ งานป้าย

เราทุกคน ล้วนมีความต้องการเพื่อน พันธมิตร และสังคมดีๆ ในชีวิตเรา และสำหรับผมเอง การที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิก และเป็นส่วนหนึ่งของ BNI Ocean ก็คือหนึ่งในนั้น

Testimonial Item

เช ยางเล็ก

พื้นที่ของ BNI Ocean ไม่ใช่แค่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกๆ มิติ เพื่อให้เราได้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Testimonial Item

พุด แจสมิน รีสอร์ท

BNI Ocean เป็นยิ่งกว่าบ้านหลังที่ 2 เพราะนอกจากโอกาสและยอดธุรกิจที่ผมได้รับแล้ว ผมยังได้เพื่อนที่ดี ได้พันธมิตร และลูกค้าดีๆ ที่ทำให้ธุรกิจของผมเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

Testimonial Item

ป๊อป ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

BNI Ocean เป็นศูนย์รวมพลังงานบวก เพราะภายในบ้าน BNI Ocean แห่งนี้ เต็มไปด้วยผู้ประกอบการ ที่เป็นคนเก่ง มีน้ำใจ และเสียสละ บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความปรารถดี และการเป็นผู้ให้

Testimonial Item

สันติ หมู่บ้านซันไชน์

ผมมีความเชื่อ ในเรื่องของความบังเอิญและพรหมลิขิต ผมดีใจที่ได้มาอยู่ในบ้าน Ocean แห่งนี้ ได้พบกัลยาณมิตรดีๆ ที่รักกัน ช่วยเหลือกัน มาร่วมกันทำให้ Ocean แข็งแกร่งไปด้วยกันนะครับ

Testimonial Item

คริส กันรั่วกันร้อน

ที่ BNI Ocean มีอบอุ่นแบบครอบครัว มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง พร้อมให้ความช่วยเหลือกันเสมอ ในการแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการ รวมถึงการแนะนำ Connection ทางธุรกิจให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอ

Testimonial Item

เติ้ล พาเลทไม้

ขอบคุณพื้นที่ดีๆ ของ BNI Ocean ที่ทำให้ผมได้ทั้งเพื่อน พันธมิตรทางธุรกิจมากมายจากหลากหลายสาขาอาชีพ และยังทำให้ธุรกิจของผมเติบโตขึ้นด้วย ในเวลาเดียวกัน

Testimonial Item

ณัฐ กลยุทธ์

มาร่วมกันสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต ไปพร้อมกันกับพวกเรา

สถานที่จัดงานประชุม

โรงแรม Oakwood Hotel & Residence Sri Racha

222/2 ถ.ศรีราชานคร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110