How to RESET Password of BNI Connect Mobile

How to RESET Password of BNI Connect Mobile

BNI Connect Mobile

สมาชิก BNI Ocean ที่เป็นสมาชิกใหม่ หรือสมาชิกที่ต้องการเข้าใช้งาน BNI Connect Mobile แต่จำ Password ไม่ได้ หรือพบว่า Password ที่ทำการพิมพ์เข้าไปนั้นระบบขึ้นเตือนว่า Password ผิด

หากสมาชิกพบเหตุการณ์แบบนี้ ขอให้ทำการตั้งรหัสใหม่ทันที ไม่ต้องทดลองพิมพ์รหัสอีกครั้ง เนื่องจากการพิมพ์รหัสผิดติดต่อกัน จะทำให้ Account ของสมาชิก ถูก Lock การใช้งาน

Download Application

สำหรับสมาชิก BNI Ocean ที่ยังไม่ได้ทำการ Download Application หรือ ต้องการ Download Application ใหม่ สามารถกดที่ปุ่มหรือ Link ด้านล่างสำหรับการ Download ได้เลย

การตั้งรหัสใหม่

การตั้งรหัสใหม่ สามารถทำได้ง่ายๆ และ Password ที่ตั้งใหม่ ก็สามารถตั้งซ้ำได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น หากมีปัญหาเรื่องของ Password หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขอให้ทำการตั้ง Password ใหม่ทันที

สำหรับสมาชิกใหม่ ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ ก็สามารถเข้าใช้งานระบบครั้งแรกด้วยการตั้ง Password ใหม่ได้เช่นกัน

วิธีการตั้งรหัสใหม่

ข้อควรจำ ก่อนทำการตั้งรหัสใหม่ คือ

 • ต้องจำอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ BNI ได้
 • ต้องสามารถเข้าเช็คอีเมลนั้นได้

วิธีการ

 • ที่ Application ให้กดที่ “ลืมรหัสผ่าน” ด้านล่าง
 • ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ BNI แล้วกดส่ง
 • ระบบจะส่ง Link การตั้งรหัสใหม่ไปที่อีเมล
 • ทำการเปิดอีเมล แล้วกดที่ Link นั้น
 • ทำการตั้งรหัสใหม่ และยืนยันการตั้งรหัส โดยการตั้งรหัสใหม่มีข้อแนะนำดังนี้
  • ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
  • มีตัวเลข
  • มีตัวอักษรพิเศษ เช่น @ # $ % $

ตัวอย่างการตั้งรหัสที่ถูกต้อง

   ABcd1234*

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีม Web Master

How to use BNI Connect Mobile

How to use BNI Connect Mobile

วิธีการใช้งาน BNI Connect Mobile

วิธีการเข้าใช้งาน BNI Connect Mobile อย่างละเอียด สำหรับสมาชิก BNI Ocean Chapter

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีม Web Master

How to record data in BNI Connect Mobile

How to record data in BNI Connect Mobile

BNI Connect Mobile

สมาชิก BNI Ocean มีหน้าทีรับผิดชอบ ที่จะต้องทำการบันทึกข้อมูลลงใน BNI Connect Mobile ในแต่ละสัปดาห์ด้วยตนเอง ได้แก่

 • การลงบันทึก 121
 • การลงบันทึก Referral
 • การลงบันทึก TYFCBs หรือ Thank you

Download Application

สำหรับสมาชิก BNI Ocean ที่ยังไม่ได้ทำการ Download Application หรือ ต้องการ Download Application ใหม่ สามารถกดที่ปุ่มหรือ Link ด้านล่างสำหรับการ Download ได้เลย

การลงบันทึก 1-2-1

การลงบันทึก 1-2-1 สมาชิกที่ได้ทำ 1-2-1 กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลงบันทึก 1-2-1 เพียงคนเดียว ข้อมูลที่ลงบันทึกไปจะอัพเดทให้ทั้งสองคน

วิธีการลงบันทึก 1-2-1

ค้นหาชื่อเพื่อนสมาชิกที่ทำ 1-2-1 และเลือกไปที่เมนูการลงบันทึก 1-2-1

 • ชื่อผู้ที่ขอ 1-2-1 : ให้ลงเป็น “ฉันเอง” หรือ “myself”
 • สถานที่นัดพบ : ให้ลงชื่อสถานที่ หรือ Application (สำหรับ Online)
 • วันที่ทำ 1-2-1 : ให้เลือกวันที่ทำ 1-2-1 ซึ่งสามารถลงย้อนหลังได้
 • หัวข้อการสนทนา : ให้ลงข้อมูลที่ทำ 1-2-1
 • กด “ยืนยัน” เพื่อทำการส่งข้อมูล

การลงบันทึก Referral

การลงบันทึก Referral คือการลงบันทึกเมื่อเราสามารถแนะนำโอกาสธุรกิจให้กับเพื่อนได้แล้ว มี 2 ประเภทคือ

 • Referral In หรือ ภายใน หรือที่มักเรียกสั้นๆ ว่า Ref In คือการซื้อกินซื้อใช้สินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิก BNI ด้วยกันเอง
 • Referral Out หรือ ภายนอก หรือที่มักเรียกสั้นๆ ว่า Ref Out คือ การแนะนำสินค้าและบริการของเพื่อนสมาชิก ให้กับบุคคลภายนอก

วิธีการลงบันทึก Referral

ค้นหาชื่อเพื่อนสมาชิก และเลือกไปที่เมนูการลงบันทึก Referral

 • ประเภท Referral : ให้เลือกประเภทของ Referral ที่ต้องการลงบันทึกนี้ ว่าเป็น “ภายใน” หรือ “ภายนอก”
 • สถานะของ Referral : ให้ทำการติ๊กที่กล่องสี่เหลี่ยมตามสถานะ “ได้บอกว่าคุณจะโทรไป” หรือ “ได้ให้นามบัตรของคุณ” อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง
 • ติดต่อกับ : ในกรณีที่เป็น Ref In ให้ใส่ชื่อของคุณ และในกรณีที่เป็น Ref Out ให้ใส่ชื่อบุคคลที่ได้ทำการแนะนำหรือชื่อลูกค้า สามารถใส่ชื่อเล่นได้
 • โทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง ในกรณีที่เป็น Ref In หรือของลูกค้า ในกรณีที่เป็น Ref Out
 • Email และ ที่อยู่ : หากมีข้อมูลสามารถลงรายละเอียดได้ หากไม่มี สามารถละไว้ได้
 • รายละเอียด : ใส่รายละเอียดของ Referral
 • ระดับความร้อนแรงของ Referral : คือความเร่งด่วนของความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ ด้านซ้าย คือไม่เร่งด่วน ด้านขวาคือเร่งด่วนมาก โดยความเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของธุรกิจ สามารถหาข้อมูลได้จาก 1-2-1

การลงบันทึก Thank You

สมาชิกจะต้องทำการลงบันทึก TYFCB หรือ Thank You เมื่อสมาชิกได้รับการแนะนำธุรกิจจากเพื่อนสมาชิก และมีการได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาชิกที่ลงบันทึก TYFCB หรือ Thank You ต้องไม่ลืมที่จะส่งข้อมูลการบันทึก ด้วยการแคปหน้าจอแล้วส่ง MC หรือผู้ที่ดูแลในแต่ละ Power Team เพื่อให้ทาง MC สามารถอัพเดทข้อมูลของผู้ให้และผู้รับได้อย่างถูกต้อง

วิธีการลงบันทึก Thank You

ค้นหาชื่อเพื่อนสมาชิกที่ต้องการลงบันทึก TYFCB หรือ Thank You

 • มูลค่า : ให้ใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น และต้องไม่มีเครื่องหมาย (,)
 • ประเภทธุรกิจ : ให้เลือก “ลูกค้าใหม่” ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ หรือ “ธุรกิจต่อเนื่อง” สำหรับธุรกิจที่มีงวดจ่ายเป็นงวด หรือเป็นรายเดือน
 • ประเภท Referral : เลือก “ภายใน” สำหรับการซื้อกินซื้อใช้เองกับสมาชิก BNI Ocean เลือก “ภายนอก” สำหรับการแนะนำธุรกิจสินค้าหรือบริการให้กับบุคคลภายนอก และสำหรับ “Tier3+” สำหรับการแนะนำบอกต่อจากลูกค้าไปสู่บุคคลที่ 3 อื่นๆ
 • รายละเอียด : ลงรายละเอียดของยอดเงินที่ได้รับ

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีม Web Master