ทีมบริหารกลุ่ม

คุณดวงกมล เวศน์คุณะไพบูลย์

คุณณัฐชัย เลิศประสพสุข

Executive Director BNI East Region 2

คุณสุธาทิพย์ เวศน์คุณะไพบูลย์

DnA Support BNI Ocean Chapter

ทีมบริหาร วาระ : 2024/01

ทีมบริหาร

วาระ : 2024/01

President : ประธาน

“มีหน้าที่ นำประชุมในทุกสัปดาห์ และดูแลกลุ่มให้เป็นไปตามโครงสร้างวาระการประชุม เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกใน Chapter”

ไชยเชษฐ์ ธนะสิทธิ์

เชษฐ์ ช่างแอร์

บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Vice President : รองประธาน

“มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 2 ข้อ คือ

1. วัดผลดำเนินงานของ Chapter ในส่วนของจำนวนและยอดธุรกิจ ที่มอบระหว่างสมาชิกและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ Chapter

2. ดูแลกฏกติกาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกใน BNI Ocean Chapter ตั้งแต่การทบทวนใบสมัครใหม่ ไปถึงการรักษาระเบียบของสมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบีเอ็นไอ ภายใน Chapter Ocean”

วิชญวรรต รณวิชญ

ป๊อป ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

บริษัท เดอะ โฟโต้ ดิโอ จำกัด

Secretary Treasurer : เลขา/เหรัญญิก

“มีหน้าที่ดูแลการต่ออายุสมาชิกและเป็นฝ่ายการเงินของ Chapter Ocean นอกจากนี้ ยังดูแลตารางการนำเสนอธุรกิจ 5 นาที ในทุกสัปดาห์ของสมาชิก”

กานต์พิชชา อ่อนทา

นัน ประกันกลุ่ม

บริษัท จี สี่ เอ อินชัวร์ ดีไซน์ จำกัด

Network Education Coordinator : NEC

“มีหน้าที่ให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำธุรกิจ (Referral Marketing) และช่วยสร้างบรรยากาศแวดล้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”

สกาวรัตน์ ธิมาภรณ์

พุด แจสมิน รีสอร์ท

บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

Mentor Coordinator

“มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ ให้เข้าใจการใช้ระบบและทรัพยากรที่มีใน BNI เพื่อเพิ่มธุรกิจของสมาชิกใน BNI Ocean Chapter”

สุรชัย ศรีชินราช

เติ้ล พาเลทไม้

บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด

Event Coordinator

“มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ดูแลกิจกรรม BOD หรือ Business Open Day และงานที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Power Team และจำนวน Referrals ที่ได้รับของสมาชิก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ Chapter นี้”

ชนพล สิริประเสริฐ

ภูมิ ขายไวน์

หจก. วี.เอส. คลาสสิค ไวน์

Lead visitor host

“มีหน้าที่ ต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยี่ยมชม BNI Ocean และให้ข้อมูล BNI กับแขกทุกท่าน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เชิญแขกมารู้จักกับพวกเราใน BNI Ocean Chapter แห่งนี้”

รภัทร ภัทรคงสิทธิ์

รภัทร เฟอร์นิเจอร์

บริษัท ฮักไลฟ์ จำกัด

Growth Coordinator

“มีหน้าที่ดูแลการเติบโตของกลุ่มในสองด้าน คือ 1 การสร้าง Power Team และ 2 การเพิ่มปริมาณของ Referral ที่มีคุณภาพใน Chapter เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มได้ยอดธุรกิจ”

ธนัช ชาภัคจานนท์

โจ้ Shipping

บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด

WebMaster

“มีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้ระบบ BNI Connect Global, BNI Connect Mobile และสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อนสมาชิก”

วุฒิชัย มณีดิษฐ์

แอร์ กล้องวงจรปิด

บริษัท ดีดับบลิว.แกรนด์ อินโนเวชั่น จำกัด