Member Profile

Member

Profile

Worawut Iamthongtong

ฮวด ฟิล์มกรองแสง

วรวุฒิ เอี่ยมธงทอง

บริษัท อินนิแฟตโต้ จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มคาร์ดินอล เจ้าเดียวในประเทศไทย ฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มตอาคาร ฟิล์มประหยัดพลังงาน

718 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์, เขตวังทองหลาง, กทม, 10310

cardinal.sriracha@gmail.com

081 731 9178