How to RESET Password of BNI Connect Mobile

How to RESET Password of BNI Connect Mobile

BNI Connect Mobile

สมาชิก BNI Ocean ที่เป็นสมาชิกใหม่ หรือสมาชิกที่ต้องการเข้าใช้งาน BNI Connect Mobile แต่จำ Password ไม่ได้ หรือพบว่า Password ที่ทำการพิมพ์เข้าไปนั้นระบบขึ้นเตือนว่า Password ผิด

หากสมาชิกพบเหตุการณ์แบบนี้ ขอให้ทำการตั้งรหัสใหม่ทันที ไม่ต้องทดลองพิมพ์รหัสอีกครั้ง เนื่องจากการพิมพ์รหัสผิดติดต่อกัน จะทำให้ Account ของสมาชิก ถูก Lock การใช้งาน

Download Application

สำหรับสมาชิก BNI Ocean ที่ยังไม่ได้ทำการ Download Application หรือ ต้องการ Download Application ใหม่ สามารถกดที่ปุ่มหรือ Link ด้านล่างสำหรับการ Download ได้เลย

การตั้งรหัสใหม่

การตั้งรหัสใหม่ สามารถทำได้ง่ายๆ และ Password ที่ตั้งใหม่ ก็สามารถตั้งซ้ำได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น หากมีปัญหาเรื่องของ Password หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขอให้ทำการตั้ง Password ใหม่ทันที

สำหรับสมาชิกใหม่ ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ ก็สามารถเข้าใช้งานระบบครั้งแรกด้วยการตั้ง Password ใหม่ได้เช่นกัน

วิธีการตั้งรหัสใหม่

ข้อควรจำ ก่อนทำการตั้งรหัสใหม่ คือ

 • ต้องจำอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ BNI ได้
 • ต้องสามารถเข้าเช็คอีเมลนั้นได้

วิธีการ

 • ที่ Application ให้กดที่ “ลืมรหัสผ่าน” ด้านล่าง
 • ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ BNI แล้วกดส่ง
 • ระบบจะส่ง Link การตั้งรหัสใหม่ไปที่อีเมล
 • ทำการเปิดอีเมล แล้วกดที่ Link นั้น
 • ทำการตั้งรหัสใหม่ และยืนยันการตั้งรหัส โดยการตั้งรหัสใหม่มีข้อแนะนำดังนี้
  • ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
  • มีตัวเลข
  • มีตัวอักษรพิเศษ เช่น @ # $ % $

ตัวอย่างการตั้งรหัสที่ถูกต้อง

   ABcd1234*

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีม Web Master

How to use BNI Connect Mobile

How to use BNI Connect Mobile

วิธีการใช้งาน BNI Connect Mobile

วิธีการเข้าใช้งาน BNI Connect Mobile อย่างละเอียด สำหรับสมาชิก BNI Ocean Chapter

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีม Web Master